Aktualności

Pracownia Studiów nad Buddyzmem zaprasza 11 marca 2016 r. na Sesję buddologiczną z udziałem Koła Naukowego OKoło z UJ, która odbędzie się w godz. 13.00-15.00 w sali 214 w budynku Starego BUW (Kampus Główny UW, Krakowskie Przedmieście 26/28).

Program:

º prof. dr hab. Marek Mejor - Pracownia Studiów nad Buddyzmem: stan badań, perspektywy rozwoju;

º dr Katarzyna Marciniak - Studia nad Mahawastu, sanskryckim tekstem szkoły mahasanghików-lokottarawadinów;

º mgr Stanisław Jan Kania - Myśl filozoficzna szkoły madhjamików (Nagardżuna, Siantarakszita, Kamalaśila);

º dr hab. Joanna Grela - Projekt "Common Buddhist Text": kompilacja reprezentatywnych tekstów kanonicznych głównych buddyjskich tradycji;

º dr Agata Bareja-Starzyńska - Badania nad buddyzmem w Sekcji Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego UW;

º dr Thupten Kunga Chashab - Catalogue of the Tibetan Texts in Pander Collection, Part A (Complete) and Part B (Partial).

º Dyskusja.

O godz. 15 zamknięcie sesji.


O Pracowni

W 2008 r. w ramach nowej struktury Wydziału Orientalistycznego została powołana jednostka naukowo-badawcza o interdyscyplinarnym charakterze pod nazwą „Pracownia Studiów nad Buddyzmem”. Pracownia Studiów nad Buddyzmem pragnie przy tym nawiązać do tradycji i osiągnięć „warszawskiej szkoły buddologii”, stworzonej przez prof. Stanisława Schayera (1899-1941), założyciela Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1932).

W ramach działalności Pracowni Studiów nad Buddyzmem podejmowane będą badania nad problematyką buddyzmu wchodzące w zakres wielu specjalności reprezentowanych na Wydziale Orientalistycznym, takich jak: indologia, sinologia, japonistyka, koreanistyka, tybetologia, mongolistyka, iranistyka i innych, jak np. nowa specjalność – badania nad kulturami Jedwabnego Szlaku.

Działalność naukowa Pracowni, ze względu na interdyscyplinarność przedmiotu badań, ma charakter integrujący i koordynujący. Studenci Wydziału Orientalistycznego, zainteresowani problematyką buddyzmu, mogą korzystać w sposób uregulowany z proponowanych seminariów – doktorskich i magisterskich, specjalistycznych wykładów, konwersatoriów oraz konsultacji naukowych.


Copyright © 2014 Pracownia Studiów nad Buddyzmem WO UW. Projekt: sjk