MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWInformacje ogólne


Główne kierunki rozwoju Wydziału Orientalistycznego w latach 2016-2020
(program wyborczy)

[pdf]

Warszawa, 5.04.2016, Prof. dr hab. Piotr Taracha


 

Główne kierunki rozwoju Wydziału Orientalistycznego w latach 2012-2016 - (program wyborczy) [.pdf]
Prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo, Warszawa 15.04.2012


 

Wydział Orientalistyczny - Misja

 

Spis treści:

 1. Strategia w zakresie badań naukowych

  • Studia Doktoranckie

  • Studia Podyplomowe

  • Strategia w zakresie dydaktyki

  • Sprawy Kadrowe

  • Biblioteka Wydziałowa

  • Administracja

  • Infrastruktura

 2. Studium Europy Wschodniej

  • Misja i strategia


200 lat Uniwersytet WarszawskiInformacja Biura Promocji UW

1 października 2015 r. zainaugurowaliśmy nie tylko rok wytężonej pracy dydaktycznej i naukowej, ale też uroczyste obchody Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Na potrzeby obchodów opracowany został system identyfikacji wizualnej, obowiązujący wszystkie jednostki i pracowników uczelni w roku jubileuszowym. Prosimy o stosowanie w roku 2016 rocznicowych papierów firmowych, stopki do maila, szablonów prezentacji, a także o drukowanie zaproszeń i plakatów w jubileuszowym layoucie.

Materiały identyfikacji wizualnej można pobrać ze strony http://promocja.uw.edu.pl.
W przypadku problemów, wątpliwości i pytań proszę kontaktować się bezpośrednio z p. Edwardem Siechem z Biura Promocji UW, tel. 22 55 24 062, e-mail: e.siech@uw.edu.pl
 


W dniu 4 listopada 2014 roku  J.E.  Dandeniyage Somachandra De Silva, Ambasador  Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki, wraz z małżonką i pracownikami ambasady złożył wizytę na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.  Spotkał się z prof. dr hab. Jolantą Sierakowską-Dyndo, Dziekanem WO, dr Anną Trynkowską, Prodziekanem WO,  prof. dr hab. Markiem Mejorem, Kierownikiem Pracowni Studiów nad Buddyzmem i dr Agatą Bareją-Starzyńską, Kierownikiem Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej WO. W czasie spotkania omówiono możliwości współpracy między Wydziałem Orientalistycznym a uczelniami i ośrodkami badawczymi Sri Lanki, w szczególności w zakresie tworzenia wspólnych projektów naukowych i wymiany pracowników i studentów. J.E. Ambasador Sri Lanki podarował Wydziałowi Orientalistycznemu wartościowy zbiór ponad 70 publikacji, głównie o tematyce buddologicznej i indologicznej.


24 listopada 2014 r., prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo, Dziekan Wydziału Orientalistycznego UW, i JE Pani Moka Kapil Mohta, Ambasador Republiki Indii w RP, podpisały w rezydencji Ambasadora Indii porozumienie w sprawie kontynuacji współpracy w zakresie języka hindi (Memorandum of Understanding Between Indian Council for Cultural Relations and University of Warsaw on the continuation of ICCR's Hindi Chair).

 


Konferencja „India and Poland – 60 years of diplomatic relations: legacy and ways forward” 6–7 marca 2014 rokuWolontariat w Fundacji „Dobrze Że Jesteś”
Jesteśmy fundacją powołaną aby pomagać ludziom w największej potrzebie.

PROWADZIMY STAŁY NABÓR WOLONTARIUSZY, DZIAŁAMY W KILKUNASTU SZPITALACH, W 6 NAJWIĘKSZYCH MIASTACH POLSKI!

DOŁĄCZ DO WOLONTARIUSZY W SWOIM MIEŚCIE!

http://www.dobrzezejestes.pl/


Program Mobilności Studentów MOST

Wszystkie uczelnie uczestniczące w programie przyjmują i wysyłają studentów oraz od roku akademickiego 2011/2012 także uczestników studiów doktoranckich. Do najczęściej wybieranych przez aplikantów uniwersytetów należą – Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański. Pierwsze trzy przyjmują około 60 % ogółu uczestniczących w Programie.

STUDENCI - Aby przystąpić do Programu, studenci powinni zapoznać się z ofertą miejsc na poszczególnych kierunkach, ogłoszoną do 15 kwietnia i aktualizowaną 30 października, po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym. W oparciu o tę ofertę studenci mogą się elektronicznie zarejestrować na wybrany przez siebie kierunek na wybranej uczelni. Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja, rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada.

DOKTORANCI - Aby przystąpić do Programu MOST zainteresowani uczestnicy studiów doktoranckich powinni mieć ukończony pierwszy rok studiów oraz uzyskać opinię opiekuna naukowego. Opinia ta precyzuje programu, który uczestnik zamierza realizować na wybranej przez siebie uczelni. Następnym krokiem potwierdzającym chęć uczestnictwa jest rejestracja (od 15 kwietnia do 15 maja na semestr zimowy; od 1 do 30 listopada na semestr letni), odnosząca się do zgłoszonej w ramach programów studiów doktoranckich liczby miejsc. Następnie uczelnie macierzyste do 30 maja przedstawią imienną listę kandydatów do studiowania w semestrze zimowym, i odpowiednio do 10 grudnia - do studiowania w semestrze letnim. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników studiów doktoranckich podejmuje uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego do 31 lipca na semestr zimowy do 31 stycznia na semestr letni.

Szczegóły: https://most.uka.uw.edu.pl/2013Z/ 


UWAGA STUDENCI! Studenci zainteresowani uczestnictwem w programie Mentor: http://www.uw.esn.pl/content/mentor
proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do koordynatora programu z Wydziału Orientalistycznego, p. Olgi Frąckiewicz, na adres mailowy:
olgafrackiewicz@gmail.com
Studenci zainteresowani opieką nad osobami z Azji proszeni są o zaznaczenie tego w zgłoszeniu.


Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) posiada szereg ciekawych propozycji dla studentów - studiów podyplomowych i doktoranckich, propozycje stypendiów, praktyk itp.:

Zapraszamy do odwiedzenia strony Biura! 

http://www.bwz.uw.edu.pl


KOMUNIKATY


Bezpłatne szkolenia komputerowe dla kandydatów z niepełnosprawnością
dla kandydatów z niepełnosprawnością


UWAGA! Od 1 stycznia 2010 r. egzaminy certyfikacyjne Uniwersytetu Warszawskiego znalazły się na liście certyfikatów uznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16.12.2009 r, zał. nr 2, pkt 11.2T)


Informacja Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)

W związku z napływającymi do BUWiWM coraz liczniejszymi podaniami o opinie w sprawie zagranicznych dokumentów o wykształceniu, BUWiWM przekazał listę ogólnodostępnych źródeł informacji na temat statusu szkół wydających dokumenty, jak również poziomu oraz akredytacji programów studiów realizowanych przez te szkoły, z których korzysta również BUWiWM.

szczegóły [.pdf]

Oficjalna strona BUWiWM - http://www.buwiwm.edu.pl/

 projekt: Krystyna Pieńkos, asystent na Wydziale Rzeźby ASP

 

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme  


MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo