MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWBiblioteka

Biblioteka Wydziału jest największą biblioteką orientalistyczną w Polsce. Pod koniec 1999 r. jej zbiory liczyły 194 205 woluminów, w tym 153 789 książek i 35 188 woluminów czasopism. Większość zbiorów jest przechowywana i udostępniana czytelnikom w bibliotekach zakładowych.

Zbiory są corocznie wzbogacane o ok. 3 000 woluminów.

Czytelnia udostępnia książki z księgozbioru podręcznego i księgozbiorów bibliotek zakładowych, a także zbiory bibliotek PAN, czasopisma oraz zbiory specjalne.


Kontakt:

Tel.: 55 20 858
e-mail: biblioteka.orient@uw.edu.pl
 

 

Pracownicy biblioteki:

 

 

 

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme  


MSZ - Departament Współpracy Rozwojowejj
     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo