Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2011/2012

w Studium Europy Wschodniej WO UW 

uzupełniające

POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2011/2012

na Uniwersytecie Warszawskim

 

1. SEMESTR ZIMOWY

- 1 października 2011 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

- 31 października 2011 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

- 12 listopada 2011 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

- 7 stycznia 2012 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

 

2. SEMESTR LETNI

- 5 kwietnia 2012 zajęcia dydaktyczne odbywają się do godziny 13.30

- 30 kwietnia 2012 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (do odrobienia)

- 2 maja 2012 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

- 4–14 czerwca 2012 objazdy naukowe (dotyczy I roku)

- 8 czerwca 2012 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (dotyczy II roku)

15 czerwca – 15 lipca 2012 egzaminacyjna sesja letnia

 

 

Dziekan Wydziału Orientalistycznego UW

 

prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo