MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWHistoria Wydziału

 • Rok 1932 utworzenie Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Stanisław Schayer – pierwszy dyrektor Instytutu Orientalistycznego.
 • Pierwsza siedziba – Pałac Staszica.
 • Rok akademicki 1933/1934 pierwsi studenci rozpoczynają naukę w czterech seminariach: egiptologicznym, indologicznym, sinologicznym i turkologicznym.
 • Rok 1945 wznowienie zajęć po wojnie, która przyniosła znaczne straty personalne i materialne.
 • Po kilku przeprowadzkach Instytut Orientalistyczny otrzymuje na swoja siedzibę Gmach Porektorski, w którym mieści się do dziś.
 • Rok 1952 Instytut Orientalistyczny w strukturach Wydziału Filologicznego, powolny ale stabilny rozwój jednostki.
 • Rok 1964 Instytut składał się z siedmiu katedr: egiptologicznej, indologicznej, sinologicznej, turkologicznej, afrykanistycznej, asyriologicznej, semitystycznej.
 • Rok 1969 Instytut Orientalistyczny w strukturach Wydziału Filologii Obcych.
 • Lata 1970-1979 kolejne zmiany struktury Instytutu Orientalistycznego, w którego skład wchodzą Zakład Bliskiego Wschodu i Afryki, Zakład Środkowego Wschodu, Zakład Dalekiego Wschodu oraz Zakład Współczesnych Zagadnień Azji.
 • Rok 1975 Instytut Orientalistyczny największą jednostką w strukturach Wydziału Neofilologii, mającą 11 specjalności: afrykanistyka, arabistyka i islamistyka, egiptologia, filologia Wschodu Starożytnego, filologia indyjska, iranistyka, japonistyka, mongolistyka, semitystyka, sinologia i turkologia.
 • Lata 1980-1989 rosnąca aktywność naukowa pracowników Instytutu Orientalistycznego, których jest już około siedemdziesięciu.
 • Lata 1990-1999 utworzono nowe jednostki, Instytut Orientalistyczny składa się z 13 zakładów i studiów:
  - Zakład Arabistyki i Islamistyki
  - Zakład Asyriologii i Hetytologii
  - Zakład Azji Południowej
  - Zakład Egiptologii
  - Zakład Hebraistyki
  - Zakład Iranistyki
  - Zakład Islamu Europejskiego
  - Zakład Japonistyki i Koreanistyki
  - Zakład Języków i Kultur Afryki
  - Zakład Sinologii
  - Zakład Środkowego Wschodu
  - Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
  - Studium Europy Wschodniej.
 • Rok 2000 utworzenie Studium Stosunków Międzykulturowych.
 • Rok 2003 inicjatywa powołania Podyplomowego Studium Religioznawstwa, które niebawem podejmie działalność dydaktyczną.
 • Rok 2003 Rada Naukowa Instytutu Orientalistycznego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych.
 • 19 stycznia 2005 roku Instytut Orientalistyczny uzyskał status jednostki podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego na prawach wydziału. Obecnie trwają przygotowania do formalnego przekształcenia instytutu w wydział.
 • Dziś w Instytucie Orientalistycznym pracuje ponad 150 pracowników i studiuje około 1000 studentów.
 • 23 stycznia 2008 - uchwałą 332 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Orientalistyczny uległ przekształceniu w Wydział Orientalistyczny (Monitor UW nr 1a z dn. 23.01.2008)

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme  


MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej
     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo