Polityka obsługi "cookies" na stronach UW

faculty of oriental studies english version

   

*układ chronologiczy (decyduje data deadline)

logo wydział orientalistyczny

wydział orientalistyczny
MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPW

 Ochrona danych osobowych


Odpowiedzialność prawna wynikająca z naruszenia ochrony danych osobowych w dzisiejszym systemie prawnym pociąga za sobą nie tylko konsekwencje typu: kontrole GIODO, mandaty, zatrzymanie pracy na stanowiskach zagrożonych utratą danych osobowych, ale także niebagatelne konsekwencje finansowe wynikające z indywidualnych i zbiorowych pozwów pracowników i klientów firmy zaniedbującej prawo w tym obszarze.


 

Najważniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych i przetwarzania danych

Instrukcje, formularze oraz Regulamin Ochrony danych Osobowych w Uniwersytecie Warszawskim znajdują się na stronie https://portal.uw.edu.pl/web/ado/regulamin 

  • Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim
  • Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 39 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Źródło: https://portal.uw.edu.pl/web/ado/start

Obsługa Komisji Stypendialnej UW

Formularze


Dostęp do systemu USOS

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z procedurą zgłaszania nowego użytkownika

Formularz wypełnia osoba ubiegająca się o uprawnienia do systemu USOS. W przypadku problemów z wypełnieniem formularza należy napisać maila na adres usos-dak@adm.uw.edu.pl

Procedura zgłaszania nowego użytkownika w systemie:

  1. Osoba ubiegająca się o uprawnienia w aplikacji USOS wypełnia Formularz zgłoszeniowy do systemu USOS.
  2. Kierownik jednostki organizacyjnej wpisuje na formularzu numer upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
  3. Przekazuje oryginał w formie papierowej do DAK.

Informacje na temat certyfikatów ELS, czytników oraz nadawania uprawnień (ELS/ELP/ELD) można znaleźć tutaj

W celu wypełnienia zgłoszenia na formularze.adm.uw.edu.pl należy zalogować się kontem Active Directiry. W przypadku kiedy osoba nie posiada/nie pamięta hasła do konta Active Directory należy zalogować się na stronę mojekonto.uw.edu.pl. Po zalogowaniu się (kontem CAS) można aktywować nowe hasło Active Directory w zakładce Moje konto/Hasło Active Directory.

Nazwy ról i opis uprawnień w systemie USOS:

W celu nadania odpowiednich uprawnień użytkownikowi, kierownik zobowiązany jest do wskazania odpowiedniego zakresu uprawnień na formularzu zgłoszeniowym.

FINANSE_USP2 - Rola dla wydziałów, tylko dla sekcji finansowej w jednostce, umożliwia import danych o wpłatach z systemów bankowych, eksportowanie danych o wpłatach do HMS/SAP,rozliczanie należności studentów, tworzenie raportów o zaległych należnościach
PLANISTA2 - Rola dla wydziałów i osób pełniących funkcję planisty, używających programu
PLANISTA . Więcej informacji: it.uw.edu.pl/planista
PRACOWNICY2 - Rola dla wydziałów, obsługa spraw pracowniczych. Umożliwia wprowadzanie danych BR (Oświadczenia o działalności, dziedzinie i dyscyplinie).
PROVIDER2 - Rola tylko dla wydziałów oferujących żetonowe przedmioty i egzaminy ogólnouniwersyteckie. Rola nie będzie nadawane, jeżeli jednostka nie oferuje przedmiotów lub egzaminów OGUN
SRS_BUDYNKI_SALE - Rola dla wydziałowych koordynatorów
SRS, umożliwiająca wprowadzanie danych na potrzeby Systemu Rezerwacji Sal na UW
WYDZ_PLUS_PODANIA2 - Rola dla wydziałów, sprawy studenckie, stypendialne (pośrednio), doktoranckie, obsługa podań. Umożliwia wprowadzanie danych BR (Oświadczenia o działalności, dziedzinie i dyscyplinie)
WYDZ_PRZED2 - Rola dla wydziałów, wprowadzanie oferty przedmiotowej
WYDZIAL2 - Rola dla wydziałów, sprawy studenckie, stypendialne (pośrednio), doktoranckie, bez obsługi podań. Umożliwia wprowadzanie danych BR (Oświadczenia o działalności, dziedzinie i dyscyplinie)


Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię formularza nr 5 należy przesłać do Działu Aplikacji Komputerowych (dawny budynek CIUW pokój 220), podpisanych i podstemplowanych przez wymienione w nich osoby.

Uwaga: Formularz bez podpisu kierownika jednostki, bez numeru upoważnienia jest nieważny i nie będzie przetwarzany. Nowy użytkownik zobowiązany jest do przekazania nazwy użytkownika do LABI w celu uzupełnienia dokumentacji.

Dział Aplikacji Komputerowych założy konta wskazanym użytkownikom, przydzieli odpowiednie role i zapewni szkolenie oraz dostęp do najnowszych wersji niezbędnego oprogramowania.
 

Pracownicy UW mogą zgłaszać wszelkie problemy dotyczące USOS na usos-dak@adm.uw.edu.pl. Wskazany adres nie jest przeznaczony dla studentów.

 

Program do zbierania informacji o komputerze

Jeżeli nie wiesz jaki masz komputer lub szukasz np. swojego adresu IP możesz pomóc swojemu administratorowi używając tego programu. Program zbiera podstawowe informacje o komputerze i zapisuje je do pliki INFORMACJE_DLA_IT.txt na pulpicie.

Źródło: http://portal.uw.edu.pl/usos/dostep-do-systemu 


 

Wnioski o nadanie uprawnień dostępu do systemów informatycznych HMS, USOS, IRK, IRKBWZ

http://portal.uw.edu.pl/usos/dostep-do-systemu

 

 

 

200 lat Uniwersytet Warszawski


Published with financial support from EU Erasmus Programme  

MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo