Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWMSZ - Departament Współpracy Rozwojowej
Published with financial support from EU Erasmus Programme

 

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;

 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;

 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;

 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;

 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;

 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;

 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

(źródło: http://most.amu.edu.pl)

 

 

Koordynatorki na UW:

 • studentki i studenci
  mgr inż. Katarzyna Chmielewska
  Biuro Spraw Studenckich
  00-927 Warszawa Krakowskie Przedmieście 26/28
  kchmielewska@adm.uw.edu.pl
  tel. 22 552-04-68

 • doktorantki i doktoranci
  mgr Anna Adamczyk
  Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podpylomowego
  00-927 Warszawa Krakowskie Przedmieście 26/28
  annam@adm.uw.edu.pl
  tel. 22 552-40-36

 • Koordynatorka na WO
  dr Marta Widy-Behiesse
  m.widy-behiesse@uw.edu.pl
  dyżury: pon. 11.30-12.30
  Kampus Główny UW
  bud. Prorektorski sala nr 205

 

IRK MOST Program Mobilności Studentów - https://most.uka.uw.edu.pl//

 
     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo