Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel./fax 022 82-63-683
NIP: 525-001-12-66

 


od 26 czerwca 2009 r. współpracuje z Wydziałem Orientalistycznym UW


MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej

Pliki do pobrania dla systemów HMS i USOS

Formularz zgłoszeniowy do systemu HMS -  http://portal.uw.edu.pl/en/web/ado/formularze

Przed pobraniem formularza zapoznaj się z procedurą zgłaszania nowego użytkownika

 • Formularz zgłoszeniowy do systemu HMS - pdf

Formularz należy wypełnić elektronicznie - zapisać na dysku, wtedy okienka wypełniania zrobią się aktywne

http://portal.uw.edu.pl/en/web/hms/formularze-zgloszeniowe  

 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych

  • Wniosek o nadanie/unieważnienie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Uniwersytetu Warszawskiego.
   formularz nr 4 Tutaj

  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Uniwersytetu Warszawskiego
   formularz nr 5 Tutaj

Uwaga: Formularz bez dwóch podpisów (kierownika jednostki oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji) jest nieważny.


Formularz zgłoszeniowy do USOSa - http://portal.uw.edu.pl/en/web/usos/dostep-do-systemu

 • Formularz zgłoszeniowy do systemu USOS: pobierz
   

 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych

  • Wniosek o nadanie/unieważnienie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Uniwersytetu Warszawskiego.
   formularz nr 4 Tutaj

  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Uniwersytetu Warszawskiego
   formularz nr 5 Tutaj

  Uwaga: Formularz bez dwóch podpisów (kierownika jednostki oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji) jest nieważny.

Nadawanie uprawnień w usosweb

 • OBEJRZYJNadawanie uprawnień w usosweb

 Uwaga: Formularz bez dwóch podpisów (kierownika jednostki oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji) jest nieważny.


Dział Aplikacji Komputerowych jest jedną z jednostek zajmujących się obsługą informatyczną uczelni. Do jego zadań należy obsługa ogólnouniwersyteckich systemów wspomagających zarządzanie uczelnią oraz publikacja informacji publicznych wytwarzanych w Uniwersytecie Warszawskim poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.

- System (HMS) jest wdrażany przez DAK zarówno w administracji centralnej, jak i w różnych jednostkach uczelnianych.

- DAK wdraża Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) i wspiera jego obsługę we wszystkich jednostkach dydaktycznych UW.

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (budynek CIUW)
tel.: +48 022 55-20 22 026 (HMS, p. Stanicki)
tel.: +48 022 55-20 22 026 (USOS, p. Misiak)

fax.:+48 022 55-20837
email:
dak@adm.uw.edu.pl

http://www.it.adm.uw.edu.pl/

 

powrót

 

     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo