MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00927 Warszawa tel. 022 8263683
fax: 022 55 24 053
NIP: 5250011266
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWPRACOWNICYKonkurs na stanowisko adiunkta z habilitacją w Studium Europy Wschodniej
- Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 5 kwietnia 2016

 


 

Lista pracowników WO  spis alfabetyczny

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 1. dr Adamczyk Angelika - Zakład Hebraistyki - adiunkt

 2. dr Ananicz Andrzej - Studium Europy Wschodniej - starszy wykładowca  

 3. dr Asfaw Makonnen - Katedra Języków i Kultur Afryki - starszy wykładowca  

 4. mgr Augustyniak Zuzanna - Katedra Języków i Kultur Afryki - asystent

 5. dr hab. Balcerowicz Piotr - Katedra Azji Południowej - profesor nadzwyczajny UW

 6. dr hab. Baraniak Marek - Zakład Hebraistyki - adiunkt

 7. dr Baranowski Krzysztof - Zakład Wschodu Starożytnego - adiunkt naukowy

 8. dr Bareja-Starzyńska Agata - Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej - starszy wykładowca

 9. dr Bilińska Irena - Studium Europy Wschodniej - adiunkt

 10. dr Charniakevich Andrei - Studium Europy Wschodniej - adiunkt

 11. dr Chashab Thupten - Wydział Orientalistyczny - starszy wykładowca  

 12. dr Choi Jeong In - Zakład Koreanistyki - wykładowca

 13. dr Chwilczyńska-Wawrzyniak Barbara - Zakład Iranistyki - starszy wykładowca  

 14. mgr Cichocki Dariusz - Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej - wykładowca

 15. dr Cieciura Włodzimierz - Zakład Sinologii - adiunkt

 16. prof. dr hab. Danecki Janusz - Katedra Arabistyki i Islamistyki - profesor zwyczajny

 17. dr hab. Dębnicki Krzysztof - Katedra Azji Południowej - adiunkt

 18. dr hab. Drewnowska-Rymarz Olga - Zakład Wschodu Starożytnego - adiunkt

 19. mgr Dudzik-Rudkowska Marta - Zakład Hebraistyki - lektor

 20. prof. dr hab. Dziekan Marek - Katedra Arabistyki i Islamistyki - profesor wizytujący

 21. dr hab. Emiroglu Ozturk - Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej - adiunkt

 22. dr hab. Ephal Izabela - Zakład Hebraistyki - profesor nadzwyczajny UW

 23. mgr Fujii Karpoluk Yoko - Katedra Japonistyki - lektor

 24. dr hab. Gierowska-Kałłaur Joanna - Studium Europy Wschodniej - adiunkt

 25. dr Godzińska Marzena - Wydział Orientalistyczny - adiunkt

 26. prof. dr hab. Grabowska Barbara - Katedra Azji Południowej - profesor nadzwyczajny

 27. dr Grodzki Marcin - Katedra Arabistyki i Islamistyki - adiunkt

 28. dr Halili Rigels - Studium Europy Wschodniej - adiunkt

 29. dr hab. Hnatiuk Aleksandra - Studium Europy Wschodniej - adiunkt

 30. dr Jacoby Marcin - Zakład Sinologii - adiunkt

 31. dr Janabi Hatif - Katedra Arabistyki i Islamistyki - starszy wykładowca  

 32. dr hab. Jurczak Kazimierz - Studium Europy Wschodniej - profesor wizytujący

 33. dr hab. Jurewicz Joanna - Katedra Azji Południowej - profesor nadzwyczajny UW

 34. dr Kaiho-Przybylska Shinobu - Katedra Japonistyki - wykładowca

 35. dr hab. Kałużyńska Irena - Zakład Sinologii - profesor nadzwyczajny UW

 36. prof. dr hab. Kasarełło Lidia - Zakład Sinologii - profesor nadzwyczajny

 37. mgr Kasataya Tatsiana - Studium Europy Wschodniej - asystent

 38. dr Kass Georges - Zakład Islamu Europejskiego - starszy wykładowca  

 39. dr Kazimova Shahla - Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej - adiunkt

 40. dr Kolbaia David - Studium Europy Wschodniej - adiunkt

 41. dr Kopp Edyta - Zakład Wschodu Starożytnego - adiunkt

 42. dr hab. Kordzińska-Nawrocka Iwona - Katedra Japonistyki - adiunkt

 43. mgr Kotańska Inga - Studium Europy Wschodniej - wykładowca

 44. dr hab. Kowalski Mariusz - Studium Europy Wschodniej - adiunkt

 45. dr Kozakiewicz Jerzy - Studium Europy Wschodniej - starszy wykładowca  

 46. prof. dr hab. Kozyra Agnieszka - Katedra Japonistyki - profesor nadzwyczajny

 47. dr hab. Kraska-Szlenk Iwona - Katedra Języków i Kultur Afryki - adiunkt

 48. dr hab. Krautsevich Aliaksandr - Studium Europy Wschodniej - profesor wizytujący

 49. dr Krawczuk Marcin - Katedra Języków i Kultur Afryki - adiunkt

 50. dr Kryszeń Adam - Zakład Wschodu Starożytnego - adiunkt

 51. dr hab. Krzywicki Janusz - Katedra Języków i Kultur Afryki - profesor nadzwyczajny UW

 52. dr hab. Kubiak Ho-Chi Beata - Katedra Japonistyki - profesor nadzwyczajny UW

 53. dr hab. Kuraszkiewicz Kamil - Zakład Wschodu Starożytnego - adiunkt

 54. mgr Kuzminich Ihar - Studium Europy Wschodniej - asystent

 55. dr hab. Lewicka Anna - Katedra Arabistyki i Islamistyki - profesor nadzwyczajny UW

 56. mgr Li-Piszczek Qian - Zakład Sinologii - lektor

 57. mgr Łaszewska Karolina - Katedra Azji Południowej - asystent

 58. mgr Mach-Bryson Urszula - Katedra Japonistyki - lektor

 59. prof. dr hab. Machut-Mendecka Ewa - Katedra Arabistyki i Islamistyki - profesor zwyczajny

 60. dr Maciak Dariusz - Studium Europy Wschodniej - starszy wykładowca  

 61. mgr Malicki Jan - Studium Europy Wschodniej - asystent naukowy

 62. dr hab. Marcinkowski Roman - Zakład Hebraistyki - adiunkt

 63. prof. dr hab. Mejor Marek - Katedra Azji Południowej - profesor zwyczajny

 64. dr Michalak Mirosław - Zakład Iranistyki - adiunkt

 65. mgr Mousleh Abdel Kader - Katedra Arabistyki i Islamistyki - lektor

 66. dr Najbar-Miller Justyna - Zakład Koreanistyki - adiunkt

 67. dr hab. Nalborczyk Agata - Zakład Islamu Europejskiego - adiunkt

 68. dr Napiórkowska Lidia - Zakład Hebraistyki - adiunkt

 69. mgr Nazmi Dalia - Katedra Arabistyki i Islamistyki - lektor

 70. dr Nowakowska Monika - Wydział Orientalistyczny - adiunkt

 71. mgr Okoth John - Katedra Języków i Kultur Afryki - lektor

 72. prof. dr hab. Pachniak Katarzyna - Katedra Arabistyki i Islamistyki - profesor nadzwyczajny

 73. prof. dr hab. Pałasz-Rutkowska Ewa - Katedra Japonistyki - profesor nadzwyczajny

 74. dr Panasiuk Michał - Katedra Azji Południowej - asystent

 75. dr Paradowska Anna - Zakład Koreanistyki - adiunkt

 76. dr Paśnik-Tułowiecka Ewa - Zakład Sinologii - adiunkt

 77. prof. dr hab. Pawlak Nina - Katedra Języków i Kultur Afryki - profesor nadzwyczajny

 78. dr hab. Pawłowski Józef - Wydział Orientalistyczny - adiunkt

 79. prof. dr hab. Piłaszewicz Stanisław - Katedra Języków i Kultur Afryki - profesor zwyczajny

 80. dr Pinker Magdalena - Katedra Arabistyki i Islamistyki - asystent

 81. dr Podobińska Zofia - Katedra Języków i Kultur Afryki - starszy wykładowca  

 82. prof. dr hab. Pstrusińska Jadwiga - Zakład Iranistyki - profesor nadzwyczajny

 83. mgr Ragchaa Byambaa - Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej - lektor

 84. dr Ranjan Ravi - Katedra Azji Południowej - lektor

 85. dr Religa Małgorzata - Zakład Sinologii - starszy wykładowca  

 86. dr Rodkiewicz Witold - Studium Europy Wschodniej - adiunkt

 87. dr Rodziewicz Magdalena - Zakład Iranistyki - adiunkt

 88. dr Rogala Jan - Wydział Orientalistyczny - adiunkt

 89. dr Rokicka Weronika - Katedra Azji Południowej - asystent

 90. dr Rokni Mohammad - Zakład Iranistyki - wykładowca

 91. dr hab. Ronen Shoshana - Zakład Hebraistyki - profesor nadzwyczajny UW

 92. dr Ross Wiktor - Studium Europy Wschodniej - starszy wykładowca  

 93. dr Rubinkowska-Anioł Hanna - Wydział Orientalistyczny - adiunkt

 94. dr hab. Rynarzewska Ewa - Zakład Koreanistyki - adiunkt

 95. dr hab. Sadowski Jakub - Studium Europy Wschodniej - profesor wizytujący

 96. dr Sahanovich Henadz - Studium Europy Wschodniej - adiunkt

 97. dr Saleem Sobia - Katedra Azji Południowej - lektor

 98. dr hab. Sandowicz Małgorzata - Wydział Orientalistyczny - adiunkt

 99. dr Semianchuk Henadzi - Studium Europy Wschodniej - adiunkt

 100. dr Shin-Janasiak Christoph - Zakład Koreanistyki - starszy wykładowca  

 101. dr hab. Sialverstava Sviatlana - Studium Europy Wschodniej - profesor wizytujący

 102. mgr Sieklucka Anna - Katedra Azji Południowej - lektor

 103. prof. dr hab. Sierakowska-Dyndo Jolanta - Zakład Iranistyki - profesor nadzwyczajny

 104. dr hab. Siwierska Ewa - Katedra Języków i Kultur Afryki - adiunkt

 105. dr hab. Smalianchuk Aliaksandr - Studium Europy Wschodniej - profesor wizytujący

 106. dr Sorkina Ina - Studium Europy Wschodniej - profesor wizytujący

 107. dr Stanek Kamila - Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej - adiunkt

 108. dr Starecka Katarzyna - Katedra Japonistyki - starszy wykładowca  

 109. prof. dr hab. Stasik Danuta - Katedra Azji Południowej - profesor nadzwyczajny

 110. mgr Sulimowicz Anna - Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej - starszy wykładowca

 111. dr Surdykowska Sylwia - Zakład Iranistyki - adiunkt

 112. dr hab. Śliwczyńska Bożena - Katedra Azji Południowej - profesor nadzwyczajny UW

 113. prof. dr hab. Taracha Piotr - Zakład Wschodu Starożytnego - profesor nadzwyczajny

 114. dr Tokts Siarhei - Studium Europy Wschodniej - adiunkt

 115. dr Trynkowska Anna - Wydział Orientalistyczny - adiunkt

 116. dr hab. Tsependa Igor - Studium Europy Wschodniej - profesor wizytujący

 117. dr hab. Tulisow Jerzy - Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej - starszy wykładowca  

 118. dr Turek Aleksandra - Katedra Azji Południowej - adiunkt

 119. mgr Uysal-Cevgin Asli - Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej - lektor

 120. dr hab. Vardomatski Andrei - Studium Europy Wschodniej - profesor wizytujący

 121. dr Widy-Behiesse Marta - Zakład Islamu Europejskiego - adiunkt

 122. dr Wilanowski-Hilchen Jakub - Katedra Azji Południowej - adiunkt

 123. dr Will Izabela - Katedra Języków i Kultur Afryki - adiunkt

 124. dr Włodek-Jawłowska Ludwika - Studium Europy Wschodniej - adiunkt

 125. dr Wołk-Sore Ewa - Wydział Orientalistyczny - adiunkt

 126. dr Woźniak Jacek - Katedra Azji Południowej - adiunkt

 127. dr Wójtowicz Beata - Katedra Języków i Kultur Afryki - adiunkt

 128. dr Wóycicki Kazimierz - Studium Europy Wschodniej - adiunkt

 129. dr Yacoub George - Katedra Arabistyki i Islamistyki - adiunkt

 130. mgr Yazdan Panah Hedieh - Zakład Iranistyki - lektor

 131. dr Zalewska Anna - Katedra Japonistyki - adiunkt

 132. dr Zastawna-Templin Agnieszka - Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej - starszy wykładowca  

 133. dr Zasztowt Konrad - Zakład Islamu Europejskiego - asystent

 134. prof. dr hab. Zasztowt Leszek - Studium Europy Wschodniej - profesor nadzwyczajny

 135. dr Zawanowska Marzena - Wydział Orientalistyczny - adiunkt

 136. Zhan Jianhua - Zakład Sinologii - lektor

 137. prof. dr hab. Znamierowska-Rakk Elżbieta - Studium Europy Wschodniej - profesor nadzwyczajny

 138. prof. dr hab. Żbikowski Andrzej - Studium Europy Wschodniej - profesor nadzwyczajny

 139. dr Żuławska-Umeda Agnieszka - Katedra Japonistyki - adiunkt

Biblioteka

 1. mgr Augustyniak Zuzanna - Wydział Orientalistyczny - młodszy bibliotekarz

 2. Bartoś Iwona - Biblioteka Wydziału Orientalistycznego - starszy magazynier biblioteczny

 3. mgr Dudzik-Rudkowska Marta - Wydział Orientalistyczny - młodszy bibliotekarz

 4. mgr Hanczka-Wrzosek Bożenna - Biblioteka Wydziału Orientalistycznego - kustosz

 5. mgr Jelski Aleksander - Biblioteka Wydziału Orientalistycznego - kustosz

 6. dr Kapełuś Magdalena - Biblioteka Wydziału Orientalistycznego - kustosz

 7. mgr Kozłowska Maria - Biblioteka Wydziału Orientalistycznego - kustosz

 8. mgr Marczuk Wiesława - Biblioteka Wydziału Orientalistycznego - starszy bibliotekarz

 9. mgr Nowicka Ivonna - Biblioteka Wydziału Orientalistycznego - starszy bibliotekarz

 10. mgr Piszczek Marek - Biblioteka Wydziału Orientalistycznego - młodszy bibliotekarz

 11. mgr Trojanowska Marta - Biblioteka Wydziału Orientalistycznego - młodszy bibliotekarz

 12. dr Wiśniewska-Singh Justyna - Biblioteka Wydziału Orientalistycznego - młodszy bibliotekarz

 13. mgr Wojakowska-Kurowska Anna - Wydział Orientalistyczny - bibliotekarz

 14. mgr Wrona Barbara - Biblioteka Wydziału Orientalistycznego - kustosz

 15. mgr Wróblewska Małgorzata - Biblioteka Wydziału Orientalistycznego - młodszy bibliotekarz

 

Administracja

 1. Baca Bogusław - Administracja Wydziału Orientalistycznego - kierownik obiektu dydaktycznego

 2. Bengsz Anna - Administracja Wydziału Orientalistycznego - specjalista

 3. mgr Brutyan Diana - Studium Europy Wschodniej - specjalista

 4. mgr Buczyński Andrzej - Studium Europy Wschodniej - specjalista

 5. Ciołek Jarosław - Wydział Orientalistyczny - specjalista informatyk

 6. mgr Gryźlak Aleksandra - Studium Europy Wschodniej - samodzielny referent

 7. mgr Kamińska Magdalena - Studium Europy Wschodniej - starszy referent

 8. Krawczyk Sylwia - Studium Europy Wschodniej - referent

 9. mgr Kryśkiewicz Beata - Administracja Wydziału Orientalistycznego - specjalista

 10. Kryśkiewicz Irena - Administracja Wydziału Orientalistycznego - specjalista

 11. inż. Kulka Agnieszka - Administracja Wydziału Orientalistycznego - starszy specjalista

 12. mgr inż. Lemieszek Ewa - Administracja Wydziału Orientalistycznego - specjalista

 13. mgr Marczak Ewa - Administracja Wydziału Orientalistycznego - specjalista

 14. mgr Mirończuk Andrzej - Administracja Wydziału Orientalistycznego - starszy referent

 15. mgr Nieczypor Krzysztof - Studium Europy Wschodniej - starszy referent

 16. Przyborowska Elżbieta - Studium Europy Wschodniej - samodzielny referent

 17. dr Rzeszotarski Bronisław - Studium Europy Wschodniej - specjalista

 18. mgr Saifullayeu Anton - Studium Europy Wschodniej - starszy referent

 19. mgr Sczaniecka Monika - Administracja Wydziału Orientalistycznego - starszy specjalista

 20. mgr Skydan Oleksandr - Studium Europy Wschodniej - starszy referent

 21. dr Stanek Kamila - Administracja Wydziału Orientalistycznego - specjalista

 22. mgr Stasiak Elżbieta - Studium Europy Wschodniej - starszy referent

 23. mgr Szczerkowska Ewa - Administracja Wydziału Orientalistycznego - kierownik dziekanatu

 24. Szumska Teresa - Studium Europy Wschodniej - starszy referent

 25. Tyszkiewicz Anna - Administracja Wydziału Orientalistycznego - specjalista

 26. Wilczyński Maciej - Studium Europy Wschodniej - referent

 27. Wołkowyska Lena - Administracja Wydziału Orientalistycznego - specjalista

 28. mgr Wójtowicz Sylwia - Studium Europy Wschodniej - starszy referent

Obsługa

 1. Gaszyńska Teresa - Obsługa Wydziału Orientalistycznego - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

 2. Janiszewska Kalasania - Obsługa Wydziału Orientalistycznego - starszy pedel

 3. mgr Jaśkowski Stanisław - Zakład Iranistyki - asystent

 4. Sobczak Nina - Obsługa Wydziału Orientalistycznego - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

 5. Sosnowska Jadwiga - Obsługa Wydziału Orientalistycznego - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

 6. Sosnowski Łukasz - Obsługa Wydziału Orientalistycznego - starszy portier

 7. Staszałek Urszula - Obsługa Wydziału Orientalistycznego - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

 8. Wrześniewski Piotr - Obsługa Wydziału Orientalistycznego - starszy woźny

na podstawie HMS z dnia 03-02-2016
 

 • Katedra Arabistyki i Islamistyki
  tel. 022 5520343
   

 • Katedra Azji Południowej
  tel. 022 5520459
   

 • Katedra Języków i Kultur Afryki
  tel: 022 5520517
   

 • Zakład Hebraistyki
  tel. 022 5520518
   

 • Zakład Iranistyki
  tel. 022 5520353
   

 • Zakład Islamu Europejskiego
  tel. 022 5522201
   

 • Zakład Japonistyki i Koreanistyki
  tel. 022 5520464 (japonistyka)
  tel. 022 5520978 (koreanistyka, ul. Browarna 8/10)
   

 • Zakład Sinologii
  (tel. 022 5520689); 
  tel. 022 5520689
   

 • Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
  tel. 022 5520513 (mongolistyka),
  tel. 022 5520353 (turkologia)
   

 • Zakład Wschodu Starożytnego
  tel. 022 5520439
   

 • Studium Europy Wschodniej
  tel. 022 5522555
   

 • Studium Stosunków Międzykulturowych
   tel. 022 8263683, 022 5522200
   

 • Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich
  tel.  022 5520937, fax 022 5520916
   

 • Pracownia Studiów nad Buddyzmem
  tel. 022 8285577
   

 • Biblioteka Wydziału
  tel. 022 5520858
   

 • Sekcja Finansowa Wydziału
  tel./fax: 022 5522511
   

 • Sekcja Obsługi Badań
  tel./fax: 022 5522511
   

 

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme  


MSZ  Departament Współpracy Rozwojowejj
     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo