Wydział Orientalistyczny wydał publikację zbiorową pt. „Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European discourse on Islam” – jedną z pierwszych książek w języku angielskim poświęconą wyłącznie społecznościom muzułmańskim w Europie Środkowej i Wschodniej. W projekcie wzięło udział 23 autorów reprezentujących ośrodki badawcze z Polski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), a także z Litwy, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. Ośrodki naukowe w Polsce i zagranicą mogą bezpłatnie zamówić publikację pod adresem k.gorak-sosnowska@uw.edu.pl. Projekt jest współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce.Gry i zabawy Afryki jako narzędzie dialogu międzykulturowego w edukacji wczesnoszkolnej

Katedra Języków i Kultur Afryki na Wydziale Orientalistycznym we współpracy z Fundacją Afryka Inaczej zrealizowała projekt w ramach programu Edukacja Rozwojowa 2011 r. Rezultatem projektu jest publikacja 'Afryka w szkole'. jest to pakiet edukacyjny z materiałami dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, składający się z książki "Gry i zabawy afrykańskie", broszury "Jak mówić dzieciom polskim o dzieciach Afryki?" oraz płyty CD zawierającej zbiór prezentacji. Całość jest dostępna w bibliotekach pedagogicznych w całym kraju oraz na stronach Wydziału Orientalistycznego i stronie afryka.org . Pakiet został ponadto dostarczony do prawie 1200 szkół podstawowych w całym kraju.

Sfinansowane z Dotacji MSZ – umowa realizowana ze środków programu Pomoc Polska Ministerstwa Spraw Zagranicznych  nr 850/ER/2011/JST/IN