Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel./fax 022 82-63-683

 

 

Uniwersytet
Warszawski

Rekrutacja 2010/2011 na studia na Wydziale Orientalistycznym UW

W roku akademickim 2010/2011 Wydział Orientalistyczny rekrutacja była prowadzona na studia:

1. na kierunku orientalistyka w następujących specjalnościach:

 • na studia stacjonarne I stopnia – afrykanistyka (język suahili, język amharski), arabistyka, indologia, iranistyka (język perski, język paszto), japonistyka, koreanistyka, mongolistyka i tybetologia, sinologia, turkologia;
   

 • na studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia – arabistyka, japonistyka, sinologia;
   

 • na studia stacjonarne II stopnia – afrykanistyka (język hausa), arabistyka, Kultura Wschodu Starożytnego: asyriologia i hetytologia, hebraistyka, indologia, iranistyka (język perski), japonistyka, koreanistyka, sinologia, turkologia;
   

 • na studia niestacjonarne (wieczorowe) II stopniaa – japonistyka, sinologia;

 

2. na kierunku kulturoznawstwo w następujących specjalnościach:

 • stosunki międzykulturowe w Studium Stosunków Międzykulturowych na studia niestacjonarne (wieczorowe) I i II stopnia;

 • specjalistyczne studia wschodnie w Studium Europy Wschodniej na studia stacjonarne II stopnia.

 

Studia równoległe:

 • stacjonarne I stopnia – afrykanistyka, arabistyka, indologia, iranistyka, koreanistyka, mongolistyka i tybetologia, turkologia;
   

 • stacjonarne II stopnia – specjalistyczne studia wschodnie w Studium Europy Wschodniej;
   

 • niestacjonarne I stopnia – arabistyka, stosunki międzykulturowe w Studium Stosunków Międzykulturowych;
   

 • niestacjonarne II stopnia – stosunki międzykulturowe w Studium Stosunków Międzykulturowych.
   

 • Kultura Wschodu Starożytnego: asyriologia i hetytologia, japonistyka i sinologia nie rekrutują na studia równoległe.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NA STRONIE
BIURA DS. REKRUTACJI UW

WWW.REKRUTACJA.UW.EDU.PL 

 w tym – szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące w roku akademickim 2010/2011 oraz informacje o oferowanych kierunkach studiów, domach studenckich, pomocy materialnej dla studentów itp. Ze strony Biura ds. Rekrutacji można bezpośrednio przejść do systemu rejestracji kandydatów na studia (zakładka „Rekrutacja”). Bezpośredni adres Internetowej Rejestracji Kandydatów to: https://irk.uw.edu.pl. W zakładce „Pomoc”, umieszczonej w menu górnym strony IRK, znajduje się forum dyskusyjne, gdzie umieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji i rejestracji na studia. W systemie IRK kandydat może śledzić przebieg swojego procesu rekrutacyjnego aż do chwili otrzymania decyzji o kwalifikacji na studia. Poruszanie się po systemie IRK  ułatwia Przewodnik dla kandydatów na studia na UW

(cz.1: http://rekrutacja.uw.edu.pl/irk/irk_opis.pdf  i

cz.2: http://rekrutacja.uw.edu.pl/irk/irk_opis2.pdf ).

 

Informacji dodatkowych można zasięgać mailem pod adresem:

rekrutacja.orient@uw.edu.pl

lub u członków Komisji Rekrutacyjnej.

 

DYŻURY CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ
WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UW

(w okresie trwania zajęć dydaktycznych)

lp imie i nazwisko dzień tygodnia godziny miejsce telefon
1 dr Elżbieta Walter – pełnomocnik dziekana ds. rekrutacji piątek 14.00 – 15.00 Wydział Orientalistyczny
Katedra Azji Południowej
(22) 55 20 459
2 dr hab. Katarzyna Pachniak, prof. UW – Przewodnicząca KR WO czwartek 14.30 – 15.30 Wydział Orientalistyczny
katedra Arabistyki i Islamistyki
(22) 55 20 343
3 dr Jan Rogala – sekretarz poniedziałek 14.00 – 15.00 Wydział Orientalistyczny
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
(22) 55 20 513

 

*************

Komisja Rekrutacyjna Studiów Wschodnich
mgr Andrzej Buczyński
Sekretariat do Spraw Studenckich
Studium Europy Wschodniej
ul. Żwirki i Wigury 93 (róg Banacha), pok. 2133, II p.
- Budynek Wydziału Geologii
tel. 0 22, 55 40 723,
e-mail: rekrutacja.studium@uw.edu.pl  
 


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. Wyniki - tutaj


Rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Orientalistycznym na rok akademicki 2010/2011 była prowadzona wg następujących zasad - SZCZEGÓŁY TUTAJ
 [.pdf]
[OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 oraz SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI KANDYDATÓW
Zgoda samodzielnego pracownika naukowego WO na opiekę naukową nad kandydatem [formularz w formacie .doc]

 

 

     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo