MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWDziekanat ds. studenckich


Prodziekan ds. studenckich

dr Marta Widy-Behiesse
- prodziekan ds. studenckich
 email: m.widy-behiesse@uw.edu.pl
 dyżur: wtorek 14:30-15:30,
           czwartek 14:30-15:30


Organizacja pracy dziekanatu do spraw studenckich


Dziekanat podzielony jest na 2 sekcje:

punktor

Dziekanat do spraw studiów dziennych
- (Budynek Porektorski, pok. 112)


Anna Tyszkiewicz
   
tel. 022 55-22-200

Anna Bengsz
   
tel. 022 55-22-200
   email: dziekanat.orient@uw.edu.pl

Kamila Stanek
   
tel. 022 55-24-053
   email: sylabusy.orient@uw.edu.pl

Dziekanat do spraw studiów dziennych przyjmuje interesantów w:

 • poniedziałki: 10.00 - 13.00

 • wtorki: 14.00 - 15.30

 • środy: dziekanat nieczynny

 • czwartki: 10.00 - 13.00 14.00 - 15.30

 • piątki: 10.00 - 13.00
   

 • Sprawy studentów arabistyki, hebraistyki, japonistyki, koreanistyki, mongolistyki i tybetologii oraz turkologii prowadzi Anna Tyszkiewicz.
   

 • Sprawy studentów afrykanistyki, asyriologii i hetytologii, egiptologii, indologii, iranistyki oraz sinologii prowadzi Anna Bengsz.

Wydawanie dyplomów:

 • wtorki 14.00 - 15.30

 • czwartki 14.00 - 15.30

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

_____________________________________________

punktor Dziekanat do spraw studiów wieczorowych 
- (ul. Nowy Świat 69, III piętro, pokój 151)
 
tel. 022-55-24-052

Lena Wołkowyska
  
email:
l.wolkowyska@uw.edu.pl

Ewa Marczak
 
  email:
ewa.marczak@uw.edu.pl

Dziekanat do spraw studiów wieczorowych
(ul. Nowy Świat 69, III piętro, pokój 151, tel. 022 55-24-052)

By poprawić warunki studiowania na Wydziale Orientalistycznym zmianie uległy godziny przyjmowania studentów w dziekanatach. Poniżej przedstawiam rozkład tygodniowy - dziekanat ds. studiów wieczorowych:

 • poniedziałek 11:00-15:00

 • wtorek 11:00-15:00

 • środa 11:00-17:00

 • czwartek 11:00-15:00

 • piątek - dzień wewnętrzny

Sprawy studentów wieczorowej arabistyki, wieczorowej japonistyki, wieczorowej koreanistyki, wieczorowej sinologii oraz Studium Stosunków Międzykulturowych prowadzą Lena Wołkowyska i Ewa Marczak

Dyplomy osób, które przystąpiły do egzaminu dyplomowego przed 1 grudnia 2008 wydaje Anna Tyszkiewicz.


PEŁNOMOCNICY

Pełnomocnik Dziekana WO ds. praktyk  
dr Marzena Godzińska
  
Dziekanat do spraw studiów wieczorowych
   ul. Nowy Świat 69, III piętro, pokój 151,
   dyżur: poniedziałki, 18.30-19.30
   tel.: 022-55-24-052


http://www.bwz.uw.edu.pl 

http://www.erasmus.org.pl/

Pełnomocnik Dziekana WO ds. ERASMUS
Departmental Coordinator
    dr Aleksandra Turek
    a.turek@uw.edu.pl

Koordynator uczelniany Programu Erasmus
mgr Sylwia Salamon
  sylwia.salamon@adm.uw.edu.pl
  pokój 24
  tel. +48 22 55 24 009 Koordynator Programu MOST na WO
  dr Marta Widy-Behiesse
                               
m.widy-behiesse@uw.edu.pl 


Pełnomocnik Dziekana WO ds. Rekrutacji
  dr Jan Rogala
 


Prace dyplomowe


 Miejsce w Domu Studenta


Stypendia

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

W roku akademickim 2016/2017 15 października wypada w sobotę, zatem termin ulegnie „przedłużeniu” do 17 października.

Kto może otrzymać stypendium?

Studenci wyższych lat
O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków*:

 • uzyskał wysoką średnią ocen;

 • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;

 • miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

* Pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego.

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
O stypendium rektora może ubiegać się również student I roku, jeśli został przyjęty studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Czytaj więcej

***************************

Program START – Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP (edycja 2017), przygotowany zgodnie z nowym Regulaminem programu START i Instrukcją przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START 2017:

 • w jednym egzemplarzuw wersji papierowej
 • wraz z wymaganymi załącznikami (tj. wszystkimi załącznikami dołączonymi do wersji elektronicznej wniosku oprócz tekstów publikacji)
 • i podpisami:
  • opiekuna naukowego (na wniosku, opinii i liście publikacji),
  • kandydata do stypendium (na wniosku i liście publikacji)
  • oraz podpisem i pieczęcią Dziekana/Dyrektora Jednostki UW na przedostatniej stronie wniosku (np. pod napisem „pieczęć instytucji”)

należy złożyć w Biurze Obsługi Badań UW do 21 października br.

Wnioski – jako wnioskodawca w programie START FNP (edycja 2017) – będzie podpisywał Pan Prorektor ds. naukowych dr hab. Maciej Duszczyk.

Czytaj więcej: http://bob.uw.edu.pl/program-start-roczne-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-uczonych-na-poczatku-kariery-naukowej-posiadajacych-udokumentowane-osiagniecia-w-swojej-dziedzinie-badan/

 


 

Obsługa Komisji Stypendialnej UW

Dyżury Komisji Stypendialnej Wydziału Orientalistycznego
ul. Nowy Świat 69, pok. 153a, piętro III

 • poniedziałek 10:00 - 11:00

 • czwartek 15:00 - 16:00

 • piątek 10:00 - 11:00 i 15:00 - 16:00

email: stypendia.orient@uw.edu.pl

strona: https://www.facebook.com/komisja.orientalistyka/

Skład KS WO:

1.    Przewodnicząca Komisji Stypendialnej Kinga Wałęcak

2.    Mateusz Fiedosiuk

3.    Martyna Górnik

4.    Marta Juśkiewicz

5.    Jagoda Sasin

6.    Aleksandra Skupińska

7.    Joanna Wiwart

8.    Julia Woźniak

oraz  pracownik  administracyjny Dziekanatu przy ul. Nowy Świat 69 pok. 151, III piętro, p. Ewa Marczak

 • poniedziałek 11:00-15:00

 • wtorek 11:00-15:00

 • środa 11:00-17:00

 • czwartek 11:00-15:00

 • piątek - nieczynne dzień wewnętrzny

Adres do korespondencji: 

Uniwersytet Warszawski
Wydział Orientalistyczny
Komisja Stypendialna
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

 


OBWIESZCZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego


INFORMACJA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO

kryteria przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów


Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016

 

 

Miejsce uzyskania informacji i składania podań - Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie
ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa, tel.: 22/617 48 47, 22/616 13 08, fax: 22/616 12 96, e-mail: daad@daad.pl
(dr Peter Hiller, Katarzyna Kosylak, Mareike Schmidt, Anna Sowińska-Szejba, Maria Szrajber-Czerwińska, Łukasz Wołosz)

Wszystkie informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są na stronie internetowej j www.daad.pl.


 AKTUALNOŚCI DLA STUDENTÓW


 
Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej 2015/2016 na Wydziale Orientalistycznym UW
– zajęcia ogólnowydziałowe


Kierunkowe przedmioty do wyboru 2016/2017

Na przedmioty do wyboru z oferty WO dla studentów I, II i III roku studiów I stopnia oraz studentów I roku studiów II stopnia w roku ak. 2016/2017 obowiązuje rejestracja internetowa za pośrednictwem systemu USOS.
Rejestracja na przedmioty semestru zimowego i roczne – rejestrowanie się i wyrejestrowywanie – będzie otwarta:

Z wszelkimi problemami związanymi z rejestracją na te przedmioty należy się zwracać do p. dr Kamili Stanek z Dziekanatu ds. studenckich
(mail: sylabusy.orient@uw.edu.pl, tel.: 22 55 24053).

 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWUW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski (lewe wejście zewnętrzne)
www.bon.uw.edu.pl

Dyżur psychologa

Od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00–20.00 studenci Uniwersytetu Warszawskiego (niezależnie od tego, czy są osobami pełnosprawnymi, czy niepełnosprawnymi) mogą skorzystać z konsultacji psychologicznych.
Porady specjalistów udzielane są bezpłatnie.

BON prosi o wcześniejsze zapisy między godziną 8.00 a 16.00 pod nr tel. /22/ 55-24-221.

Osoby, które zostały zapisane na dyżur, a z przyczyn obiektywnych nie mogą przyjść w danym terminie na konsultację, proszone są o telefoniczne poinformowanie pracowników BON (od pon. do pt. między 8.00 a 16.00).
Nieodwołanie spotkania skutkuje brakiem możliwości zapisania na konsultacje psychologiczne w BON.

Dyżur lekarza psychiatry

W każdą środę w godzinach 16.00–20.00 studenci Uniwersytetu Warszawskiego (niezależnie od tego, czy są osobami pełnosprawnymi, czy niepełnosprawnymi) mogą skorzystać z bezpłatnej porady lekarza psychiatry.
BON prosi o wcześniejsze zapisy między godziną 8.00 a 16.00 pod nr tel. /22/ 55-24-221.

Osoby, które zostały zapisane na dyżur, a z przyczyn obiektywnych nie mogą przyjść w danym terminie na konsultację, proszone są o telefoniczne poinformowanie pracowników BON (od pon. do pt. między 8.00 a 16.00).
Nieodwołanie spotkania skutkuje brakiem możliwości zapisania na konsultacje psychiatryczne w BON.

Wizyty mają charakter konsultacyjny, lekarz nie prowadzi leczenia i nie przepisuje leków.
 

 

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme  


MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej
     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo