MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWStruktura

UWAGA! Dziekanaty nie udzielają informacji na temat rekrutacji!

Jednostki organizacyjne Wydziału:

Katedry:

Katedra Arabistyki i Islamistyki [nr jednostki 36-01-00]
 kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Pachniak
 email: k.pachniak@uw.edu.pl
 tel. 022 55-20-343
 email: arabistyka@uw.edu.pl

Katedra Azji Południowej [nr jednostki 36-03-00]
 kierownik: prof. dr hab. Danuta Stasik
 email: indologia@uw.edu.pl
 tel. 022 55-20-459
http://www.indologia.orient.uw.edu.pl/

Katedra Języków i Kultur Afryki [nr jednostki 36-09-00]
 kierownik: dr hab. Kamil O. Kuraszkiewicz
 tel: 022 55-20-517
 email: afrykanistyka.orient@uw.edu.pl
 email: k.o.kuraszkiewicz@uw.edu.pl 

Katedra Japonistyki [nr jednostki 36-08-00]
 kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Kozyra
 email: a.kozyra@uw.edu.pl
 tel. 022 55-20-464
 email: japonistyka@orient.uw.edu.pl
 

Zakłady:

Zakład Egiptologii
 p.o. kierownika: dr Edyta Kopp
 email: edyta.kopp@uw.edu.pl
 tel. 022 55 20 735 (egiptologia)
 email: egiptologia.orient@uw.edu.pl

Zakład Hebraistyki [nr jednostki 36-05-00]
 kierownik: dr hab. Shoshana Ronen
 email: ronen@uw.edu.pl 
 tel. 022 55-20-518

Zakład Iranistyki [nr jednostki 36-06-00]
 kierownik: dr Sylwia Surdykowska
 email: s.surdykowska@uw.edu.pl
 tel. 022 55-20-353

Zakład Islamu Europejskiego [nr jednostki 36-07-00]
 kierownik: dr hab. Agata Nalborczyk
 email: agata.nalborczyk@uw.edu.pl    
 tel. 022 55-22-201

 Zakład Koreanistyki [nr jednostki 36-12-00]
 kierownik: dr Anna Paradowska
 email: a.paradowska@uw.edu.pl
 tel. 022 55-20-978 (ul. Hoża 69)
 

Zakład Sinologii [nr jednostki 36-10-00]
 kierownik zakładu: dr Małgorzata Religa
 email: malgorzata.religa@uw.edu.pl
 tel. 022 55-20-689
 

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej [nr jednostki 36-11-00]
 kierownik: dr Agata Bareja-Starzyńska
 email: a.bareja-starzynska@uw.edu.pl
 tel. 022 55-20-513 (mongolistyka),
 tel. 022 55-20-353 (turkologia)
Sekcja Turkologii
Sekcja Ludów Azji Środkowej

 

Zakład Wschodu Starożytneg
[nr jednostki 36-02-00]
 kierownik: dr Olga Drewnowska-Rymarz
 email: o.drewnowska@uw.edu.pl
 tel. 022 55-20-439
 email: asyriologia.orient@uw.edu.pl

 

Pozostałe jednostki:

Studium Europy Wschodniej
 kierownik: mgr Jan Malicki
 email: j.malicki@uw.edu.pl 
 tel. 022 55-22-555
 email: studium@uw.edu.pl

Studium Stosunków Międzykulturowych [nr jednostki 36-21-00]
 koordynator: dr Jan Rogala
 email: j.rogala@uw.edu.pl
 tel. 022 82-63-683, 022 55-22-200
 email: ssm@uw.edu.pl

Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich
 kierownik: mgr Inga Kotańska
 e-mail: lektoraty.studium@uw.edu.pl
 ul. Oboźna 7 lok. 7, codziennie w godz. 12.00 - 17.00
 tel.  022 55-20-937, fax 022 55-20-916

Pracownia Studiów nad Buddyzmem
 
kierownik: prof. dr hab. Marek Mejor
 email: buddologia.orient@uw.edu.pl
 tel. 022 828-55-77

Biblioteka Wydziału
 kierownik: mgr Danuta Zwolińska
 email: d.m.zwolinska@uw.edu.pl
 tel. 022 55-20-858

Sekcja Finansowa Wydziału
 
pełnomocnik kwestora: Irena Kryśkiewicz
 email: i.kryskiewicz@uw.edu.pl
 tel./fax: 022 55-22-511

Sekcja Obsługi Badań
 
mgr Beata Kryśkiewicz
 email: beatabest@adm.uw.edu.pl
 tel./fax: 022 55-22-511
 

 

 

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme  


MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej
     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo