MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWStudia
Kierunkowe przedmioty do wyboru 2016/2017

Na przedmioty do wyboru z oferty WO dla studentów I, II i III roku studiów I stopnia oraz studentów I roku studiów II stopnia w roku ak. 2016/2017 obowiązuje rejestracja internetowa za pośrednictwem systemu USOS.
Rejestracja na przedmioty semestru zimowego i roczne – rejestrowanie się i wyrejestrowywanie – będzie otwarta:

Z wszelkimi problemami związanymi z rejestracją na te przedmioty należy się zwracać do p. dr Kamili Stanek z Dziekanatu ds. studenckich
(mail: sylabusy.orient@uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 053).

 


 


Od 1 stycznia 2010 r. egzaminy certyfikacyjne Uniwersytetu Warszawskiego znalazły się na liście certyfikatów uznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16.12.2009 r, zał. nr 2, pkt 11.2T)


Bezpłatne szkolenia komputerowe dla kandydatów z niepełnosprawnością
dla kandydatów z niepełnosprawnościąStudia prowadzone na Wydziale Orientalistycznym

2015 - 2016

punktor Studia I stopnia:

2015-2016

Kierunek studiów   Specjalność i forma studiów

Opis programu

Od roku akad.

Program

orientalistyka:
1 - kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2015/16

2 - kultura Wschodu Starożytnego - hetytologia,
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2015/16

studia wschodnie 3 studia stacjonarne

efekty kształcenia

2015/16

 

 

punktor Studia II stopnia:

2015-2016

Kierunek studiów   Specjalność i forma studiów

Opis programu

Od roku akad.

Program

studia wschodnie 1 studia stacjonarne

efekty kształcenia

2015/16

 

 

 

 

 

Ph.D. studies

Oriental Studies – Language and Culture

- part-time 3rd-cycle degree program

 

 

 

 

 


2014 - 2015

punktor Studia I stopnia:

2014-2015

Kierunek studiów   Specjalność i forma studiów

Opis programu

Od roku akad.

Program

orientalistyka:
1 - koreanistyka studia niestacjonarne

efekty kształcenia

2014/15

2 - kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2014/15

3 - kultura Wschodu Starożytnego - hetytologia,
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2014/15

4 - sinologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2014/15

5 studia niestacjonarne

 

Ph.D. studies

Oriental Studies – Language and Culture

- part-time 3rd-cycle degree program

 

 

 

 

 


2013 - 2014

punktor Studia I stopnia:

2013-2014

Kierunek studiów   Specjalność i forma studiów

Opis programu

Od roku akad.

Program

orientalistyka:
1 - sinologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2013/14

2 studia niestacjonarne

 

punktor Studia II stopnia:

2013-2014

Kierunek studiów   Specjalność i forma studiów

Opis programu

Od roku akad.

Program

orientalistyka:
1 - afrykanistyka
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2013/14

2  - japonistyka
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2013/14

3 studia niestacjonarne

 


2012 - 2013

punktor Studia I stopnia:

2012 - 2013

Kierunek studiów   Specjalność i forma studiów

Opis programu

Od roku akad.

Program

orientalistyka:
1 - afrykanistyka
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

2  - arabistyka
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

3 studia niestacjonarne

4  - hebraistyka
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

5  - indologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

 

6  - iranistyka
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

7  - japonistyka
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

8 studia niestacjonarne

9 - koreanistyka
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

10  - kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

11  - kultura Wschodu Starożytnego – egiptologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

12  - kultura Wschodu Starożytnego – hetytologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

13 - mongolistyka i tybetologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

14 - sinologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

15 studia niestacjonarne

16  - turkologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

           
kulturoznawstwo Azji i Afryki 17 - stosunki międzykulturowe
studia niestacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

           
studia wschodnie 18 studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

 

punktor Studia II stopnia:

2012 - 2013

Kierunek studiów

 

Specjalność i forma studiów

Opis programu

Od roku akad.

Program

orientalistyka:

 

 

 

 

 

1

- afrykanistyka
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

2

 - arabistyka
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

3

studia niestacjonarne

4

 - hebraistyka
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

5

 - indologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

 

6

 - iranistyka
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

7

 - japonistyka
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

8

studia niestacjonarne

9

- koreanistyka
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

10

 - kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

11

 - kultura Wschodu Starożytnego – egiptologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

12

 - kultura Wschodu Starożytnego – hetytologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

13

- mongolistyka i tybetologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

14

- sinologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

15

studia niestacjonarne

16

 - turkologia
studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

 

 

 

 

 

 

kulturoznawstwo Azji i Afryki

17

- stosunki międzykulturowe
studia niestacjonarne

efekty kształcenia

2012/13

 

 

 

 

 

 

studia wschodnie

18

studia stacjonarne

efekty kształcenia

2012/13


2009 - 2011

2009 - 2011

Kierunek studiów

 

Specjalność i forma studiów

Opis programu

Od roku akad.

Program

orientalistyka

1

- afrykanistyka
studia stacjonarne

opis

2009/10

 

2

 - arabistyka
studia stacjonarne

opis

2009/10

3

studia niestacjonarne

 

4

studia niestacjonarne

2010/11

5 studia niestacjonarne

2011/12

6

 - hebraistyka
studia stacjonarne

opis

2009/10

 

7

 - indologia
studia stacjonarne

opis

2009/10

 

opis 2011/12

8

 - iranistyka
ścieżka perska
studia stacjonarne

opis

2009/10

9

ścieżka paszto
studia stacjonarne

10

 - japonistyka
studia stacjonarne

opis

2009/10

11

studia niestacjonarne

 

12

- koreanistyka
studia stacjonarne

opis 

 2010/11

13

 - kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia
studia stacjonarne

opis 

2009/10

 

14

 - kultura Wschodu Starożytnego – egiptologia
studia stacjonarne

 

15

 - kultura Wschodu Starożytnego – hetytologia
studia stacjonarne

 

16

 - mongolistyka i tybetologia
studia stacjonarne


studia stacjonarne

opis

2009/10


2010/11

 


17

  - sinologia
studia stacjonarne


studia niestacjonarne

 

 

opis

 

2009/10


18

 - turkologia
studia stacjonarne

 opis

2009/10

 

19 studia stacjonarne 2011/12

           

kulturoznawstwo

20

 - stosunki międzykulturowe
studia niestacjonarne

opis

2009/10

 

 

Studia II stopnia:

2010 - 2011
 

Kierunek studiów

 

Specjalność i forma studiów

Opis programu

Od roku akad.

Program

orientalistyka

1 - afrykanistyka
  studia stacjonarne
opis 2010/11

2 - arabistyka
  studia stacjonarne
opis 2010/11
3 - hebraistyka
  studia stacjonarne
opis 2010/11
4 - indologia
  studia stacjonarne
opis 2010/11
5 - iranistyka (ścieżka perska)
  studia stacjonarne
opis 2010/11
6 - japonistyka
  studia stacjonarne
opis 2010/11
7 - japonistyka
  studia niestacjonarne
opis 2010/11
8 - koreanistyka
  studia stacjonarne
opis 2010/11
9 - koreanistyka
  studia stacjonarne
opis 2011/2012
10 - kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia
  studia stacjonarne
opis 2010/11
11 - kultura Wschodu Starożytnego - hetytologia
  studia stacjonarne
2010/11
12 -mongolistyka i tybetologia
  studia stacjonarne
opis 2010/11
13 - sinologia
  studia stacjonarne 
opis 2010/11
14 - sinologia
  studia niestacjonarne
2010/11
15 - turkologia
  studia stacjonarne
opis 2010/11
16   studia stacjonarne 2011/12
           

kulturoznawstwo

17

- stosunki międzykulturowe
studia niestacjonarne

  opis

2009/10

 

  18

- specjalistyczne studia wschodnie
studia stacjonarne

  opis

2010/11

 

           
studia wschodnie 19

studia stacjonarne

  opis

2011/12

 


 

 

punktor Studia podyplomowe
 
punktor Studia doktoranckie
punktor Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)
Regulamin studiów doktoranckich w formacie pdf do pobrania
tutaj

 

 

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme  


MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej
     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo