MAPA:
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. 022 826-36-83
fax: 022 55 24 053
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258
BIG/SWIFT: BIGBPLPWWydawnictwa

Na Wydziale Orientalistycznym są publikowane m.in. następujące czasopisma naukowe:

Studia arabistyczne i islamistyczne
 Redaktor naczelny: prof. dr hab. Janusz Danecki
 email: janusz.danecki@uw.edu.pl

Studia indologiczne
 Redaktor naczelny: prof. dr hab. Marek Mejor
 email: mejor@interia.pl

Studies of the Department of African Languages and Cultures
 Redaktor naczelny: prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz
 email: s.pilaszewicz@uw.edu.pl

Czasopisma i serie wydawnicze publikowane przez Studium Europy Wschodniej:

 • "Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego"
 • "Przegląd Wschodni"
 • Bibliografia Europy Wschodniej (Polska-Litwa-Białoruś-Ukraina-Rosja)
 • "Pro Georgia"
 • "Informator Wschodni"
 • "Biblioteka Obozu"
 • seria BIBLIOTHECA EUROPAE ORIENTALIS

  ul. Żwirki i Wigury 93, pok. 2133, II p.
  tel. 022 55 40 723
  wydawnictwa.studium@uw.edu.pl

 


Published with financial support from EU Erasmus Programme  


MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej
     

projekt graficzny strony Wiktor Dyndo